O nama

Udruga korisnika osobnih isparivača (CROHM) neprofitna je organizacija orijentirana na zaštitu sadašnjih i budućih korisnika osobnih isparivača. Osnovna misija je edukacija javnosti i državnih tijela o prednostima osobnih isparivača, promicanja programa smanjivanja štete za zdravlje (eng. Harm reduction), pomoć pri izradi znanstvenih studija o osobnim isparivačima, pomoć pušačima koji žele prestati konzumirati duhanske proizvode te suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Udruga, dakle, podupire korištenje proizvoda nove generacije kao značajno sigurnije alternative naspram konzumacije duhanskih proizvoda i planira surađivati s državnim tijelima u izradi zakonskih okvira koji neće zaustaviti njihov razvoj i zastupljenost na tržištu. Naši temeljni ciljevi su:

  • razvoj svijesti o osobnim isparivačima, edukacija o prednostima osobnih isparivača;
  • promicanje programa smanjivanje štete za zdravlje;
  • zaštita korisnika osobnih isparivača, maloprodajnih i veleprodajnih trgovina, proizvođača osobnih isparivača i e-tekućina kao i zajednice u cjelini;
  • tehnički razvitak i unapređenje osobnih isparivača/e-cigareta;
  • povezivanje i suradnja s ostalim akterima u svrhu unapređenja rada Udruge.

Svoje ciljeve Crohm ostvaruje organiziranjem domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova o korištenju osobnih isparivača te njihovom daljnjem tehničkom unaprjeđenju i razvoju, izradom studija o korištenju osobnih isparivača i njihovom daljnjem tehničkom unaprjeđenju i razvoju, suradnjom sa srodnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj te inozemstvu.

Postani član udruge osobnih isparivača

Učlani se u CROHM i među prvima saznaj informacije o aktivnostima, konferencijama, okupljanjima i istraživanjima udruge.
Učlani se