NOVOSTI

"Switching is so close as good as quitting that from a health point of view there is no point in worrying about the difference."
Dr C Phillips

O NAMA

Udruga Crohm je neprofitna organizacija usmjerena prvenstveno prema zaštiti sadašnjih i budućih korisnika osobnih isparivača – bivših pušača. Također ujedinjujemo i poslovne subjekte na području Republike Hrvatske s ciljem zajedničkog nastupanja prema regulatornim i zakonodavnim tjelima.
Udruga podupire korištenje osobnih isparivača kao značajno sigurnije alternative naspram konzumacije duhanskih proizvoda zagovarajućii harm reduction pristup  prema ovoj skupini proizvoda.

Temeljni ciljevi Udruge su:

-razvoj svijesti o osobnim isparivačima
-edukacija o prednostima osobnih isparivača
-promicanje programa smanjivanje štete za zdravlje (eng. Harm reduction)
-zaštita korisnika osobnih isparivača, maloprodajnih i veleprodajnih trgovina, proizvođača osobnih isparivača i e-tekućina kao i zajednice u cjelini
-tehnički razvitak i unapređenje osobnih isparivača/e-cigareta
-povezivanje i suradnja s ostalim akterima u svrhu unapređenja rada Udruge

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području hobističkih djelatnosti i inovatorstva te zaštite prava potrošača.
Svoje ciljeve Udruga ostvaruje putem sljedećih djelatnosti:

-organiziranjem domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova o korištenju osobnih isparivača/e-cigareta te njihovom daljnjem tehničkom unaprjeđenju i razvoju
-izradom studija o korištenju osobnih isparivača/e-cigareta i njihovom daljnjem tehničkom unaprjeđenju i razvoju
-suradnjom sa srodnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

Udruga svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za unaprjeđenje djelatnosti Udruge

Osnovna misija udruge je edukacija javnosti i državnih tijela o prednostima osobnih isparivača, promicanja programa smanjivanja štete za zdravlje (eng. Harm reduction), pomoć pri izradi znanstvenih studija o osobnim isparivačima, pomoć pušačima koji žele prestati konzumirati duhanske proizvode, te suradnja sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Također, udruga će surađivati sa državnim tijelima u izradi zakonskih okvira koji neće zaustaviti razvoj i zastupljenost ovog proizvoda na tržištu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Back to Top